Vedtægter, fredning mv


Gældende vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling torsdag den 1. april 1999 på Snogebæk Kro, Snogebæk, 3730 Nexø med efterføglende vedtægtsændringer som er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling søndag den 21. maj 2023 i Nexø Kultur & Fritidshus, 3730 Nexø.

 

Gældende fredningsbestemmelser for grundejerforeningens område.

Notat om skovning i Dammegårdsskoven, februar 2016

Regler for opbevaring af træ, grene og kvas.

Eksempel på deklaration, som er lyst på hovedparten af grundene i området, og som forpligter til medlemsskab af vandværk og grundejerforening.

Henvendelse til bilister, som parkerer ulovligt på grundejerforeningens område. Se artiklen "Parkering" på fanen "Vigtigt & Nyttigt".


Retningslinjer for bestyrelsens henvendelse til myndighederne